Spiseforstyrrelser

Lider du af en spiseforstyrrelse? – Så er du ikke alene, og der er hjælp at få.

DU ER IKKE din spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelsen er en uhensigtsmæssig copingstrategi, som ubevidst vælges, fordi det af forskellige årsager er for vanskeligt at håndtere sit liv og rumme sine følelser.

Gestaltterapi hjælper dig til at tale om det, der ligger bag spiseforstyrrelsen

Ved hjælp af terapi har du mulighed for:

 • At frigøre dig fra fokuseringen på maden
 • At tale om hvordan du har det lige nu
 • At tale om de psykologiske/emotionelle årsager og følger
 • At mindske følelsen af skam, og vide at du ikke er alene
 • At genetablere dit selvværd

Fællestræk ved definition af spiseforstyrrelser:

 • Overdrevent og konstant ønske om at tabe sig
 • Forstyrret kropsopfattelse og frygt for at blive fed
 • Fanatisk optagethed af mad
 • Angst for at miste kontrollen over maden

De tre typer af Spiseforstyrrelser, jeg primært arbejder med:

 • Anoreksi (Anorexsia Nervosa)
 • Bulimi (Bulimia Nervosa)
 • Overspisning (BED Binge Eating Disorder)

Her udover findes typen Megareksi og Ortoreksi. Læs mere herom på de hjemmesider, der er link til nedenunder.

Sider der omhandler spiseforstyrrelser, hvor du kan indhente yderligere information:

www.sst.dk – Sundhedsstyrelsen

www.psykiatrifonden.dk

www.sind.dk – Foreningen for patienter med psykiske lidelser og deres pårørende

www.altomspiseforstyrrelser.dk – Landsforeningen for pårørende

Hjælp til behandling af:

Bulimi – Madindtag med efterfølgende opkastninger

Overspisning – Indtagelse af store mængder mad

Anoreksi – Restriktiv spisning

Terapi i forhold til spiseforstyrrelser med tavshedspligt

Ved terapi i forhold til spiseforstyrrelser er denne omfattet af tavshedspligt. Jeg følger Psykoterapeutforeningens etiske regler. For flere detaljer se foreningens hjemmeside på www.psykoterapeutforeningen.dk

Interesseret i terapi i forhold til en spiseforstyrrelse?

Ring på tlf. 22 79 85 85 eller udfyld formularen og hør mere om terapeutisk behandling af spiseforstyrrelser kan være noget for dig.