Gode og nyttige links

 

Gestaltterapeutisk Forum i Danmark
www.gfdk.dk

Psykoterapeut Foreningen
www.psykoterapeutforeningen.dk

Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk

Psykiatrifonden
www.psykiatrifonden.dk

Foreningen for patienter med psykiske lidelser og deres pårørende
www.sind.dk

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
www.lmsspiseforstyrrelser.dk