Gestaltterapi

Gestaltterapi handler om at blive mere af den man er. Gestaltterapi styrker med andre ord det enkelte menneske i at opdage og integrere egne ressourcer, at genfinde troen på sig selv og tage ansvar for eget liv både i dagligdagen og på et eksistentielt niveau.

Gestaltterapi er for dig, der har et ønsker om:

  • Forandring
  • At tage ansvar
  • At være autentisk

Hvordan arbejder jeg gestaltterapeutisk?

I terapien har jeg fokus på at hjælpe dig med dine problematikker.  Udgangspunktet er her og nu samt bagudrettet, hvilket vil sige, at fortiden inddrages for at kunne hele tidligere sår. Da nuet hele tiden forandre sig, vil du måske opleve, at emnet du har brug for at tale om i terapien også skifter fra gang til gang, eller du kan have behov for at rette din opmærksomhed på enkelte områder af dit liv i et længere forløb. Det er dig, der definerer, hvad der skal arbejdes med.

Jeg er ansvarlig for den terapeutiske metode, som er fænomenologisk, hvilket vil sige, at vi forholder os til det, der viser sig i oplevelsen – i nuet i terapien – med et holistisk fokus, hvor krop, følelser, tanker, sansninger og handlinger inddrages. Alt efter hvad der er behov for, vil gestaltterapien være støttende, ledende, udfordrende og integrerende. Metoden er til for at skabe klarhed og forandring.

Rummet for gestaltterapi er fordomsfrit og forventningsfrit, et sted hvor den enkeltes behov og tempo anerkendes og respekteres.

Hvad er en Gestalt

Ordet ”gestalt” kommer fra tysk, og betyder helhed. Vi skaber mening ved at danne helheder. Disse helhedsindtryk, som er oplevelser, er en gestalt, der er organiseret i et genkendeligt mønster, hvor det vigtige vil være i forgrund, og i baggrunden det mindre vigtige.

Gamle negative oplevelser kan blive en hindring for at opleve nuet, som det det viser sig, fordi man handler, som var situationen den samme som dengang. Der er derfor behov for at løsne gamle uhensigtsmæssige mønstre også kaldet “fikserede gestalter” for at skabe nye sunde og meningsgivende gestalter.

Fakta og viden om gestaltterapi

Gestaltpsykologien er en psykologisk teori grundlagt af Fritz Perls, som en videreudvikling af psykoanalysen(Sigmund Freud). Perls skabte teorien, da han ikke kunne forene sig med tanken om psykoanalysens egen fortolkning af klienten. Gestaltpsykologien har også hentet inspiration fra andre psykoterapeutiske retninger, og har gennem årene udviklet sig meget.

Gestaltpsykologiens metateori er eksistentialistisk, og som metodisk bindeled mellem disse to bruges den fænomenologiske metode.

Gestaltterapi handler om, hvordan vi mennesker er i stand til at erkende. Vi erkender oplevelsen af de påvirkninger, vi får gennem vores sanser. Gestaltterapien hjælper til at man erkender sin eksistens.

 

Gestaltterapi med fuld tavshedspligt

Når der arbejdes med gestaltterapi er denne omfattet af tavshedspligt. Jeg følger Psykoterapeutsforeningens etiske regler. For flere detaljer se foreningens hjemmeside på www.psykoterapeutforeningen.dk

Interesseret i gestaltterapi?

Ring på tlf. 22 79 85 85 eller udfyld formularen og hør mere om det at skabe klarhed og forandring via gestaltterapi.