Coaching

Coaching er for dig, der ønsker, at afklare og nå de mål du har sat dig, både personligt og professionelt i den organisation, du er en del af.

Vi tilbyder

  • Executive
  • Karriere
  • Business
  • Instrumentel
  • Eksistentiel /Life

Executive

Executive coaching er rettet mod dig, der sidder i en ledelsesfunktion med autoritet og magt.

Business

Business coaching retter fokus på strategiske implikationer og forretningsmæssige resultater.

Karriere

Karriere coaching har opmærksomhed på at udvikle din karriere.

Instrumentel

Instrumentel coaching handler om faglig og organisatorisk udvikling og problemløsning.

Eksistentiel og Life

Eksistentiel /Life coaching er for dig, der søger personlig problemløsning.

Hvad er coaching?

Lad mig starte med at sige, hvad coaching ikke er. Coaching er ikke terapi, supervision eller rådgivning. Rådgivning er, når man søger vejledning hos en fagperson, der har mere viden end en selv. I supervision er formålet at opnå indsigt og overblik på sit arbejdsfelt, og dermed udvide ens handlemuligheder. I terapien er fokus rettet mod her og nu samt fortiden i forhold til at hele gamle sår.

Perspektivet i coaching er her og nu og fremadrettet. Hvor terapien arbejder i feltet mellem det private og personlige, arbejdes der i coachingen mellem det personlige og faglige felt. Coaching handler om at opdage dine potentialer, og få klarhed omkring dine problematikker.

Som coach vil jeg lytte, stille spørgsmål og give dig muligheden for at reflektere. Dine antagelser vil blive udfordret, så der skabes rum for nye perspektiver, således at du får en større grad af handlefrihed, arbejdsglæde og øget livskvalitet.

Tavshedspligt

Ved coaching er denne omfattet af tavshedspligt. Jeg følger Københavns Gestalt Instituts etiske regler. For flere detaljer se instituttets hjemmeside på www.kgicph.dk

Interesseret?

Ring på tlf. 22 79 85 85 eller udfyld formularen og hør mere om hvordan du kan styrke dit faglige potentiale.