Dialektisk Adfærdsterapi

Færdighedstræner certifikat i Dialektisk Adfærdsterapi (kognitiv terapi) for Anne Kirkebye:

Certifikat i Dialektisk Adfærdsterapi

 

Dialektisk Adfærdsterapi

Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) er en evidensbaseret metode, der bygger på kognitiv adfærdsterapi og indlæringsterapi. Der inddrages teknikker fra Zenbuddhismen, som hjælper til at man øver sig i at iagttage og beskrive både den ydre verden, og det man føler indeni uden at dømme eller vurdere. Ønsket er at fremme accept af sig selv og af livet som det er. Når denne accept opstår, skabes plads til forandring – dialektisk tænkning.

Dialektikkens mission er at afsløre sammenhængen mellem to sider af samme sag, og samtidig erkende det vanskelige i dette forhold. Dialektik skaber rum for en nuanceret oplevelse af verden modsat en mere enten/eller tænkning, da man anerkender at modsatrettede følelser, behov og handlinger kan være tilstede på samme tid.

Målet med Dialektisk Adfærdsterapi er at lære at regulere sine følelser, at tilegne sig de færdigheder, der er nødvendige for kunne leve et liv med accept og plads til forandring. Der arbejdes med træning af følgende færdigheder:

  • Opmærksomhedsfærdigheder
  • Relationsfærdigheder
  • Færdigheder i at regulere følelser
  • Holde-ud-færdigheder

Hvem henvender Dialektisk Adfærdsterapi sig til?

Dialektisk adfærdsterapi er udviklet med henblik på behandling af mennesker, der er selvmordstruet, er borderline personlighedsforstyrret – emotionel ustabil personlighedsstruktur. Yderligere har Dialektisk Adfærdsterapi vist sig at være effektiv til behandling af spiseforstyrrelser, selvskade og misbrug.

Læs mere om Dialektisk Adfærdsterapi og resultater heraf på www.behavioraltech.org